Tyska Galeria Sportu
Tyska Galeria Sportu — zapraszamy!

W tyskim klubie Fasama piłki ręcznej uczyła się Alicja Główczak, najlepsza polska bramkarka w historii tej dyscypliny sportu.